نمایندگی میکروفون شور

سپتامبر 29, 2020

میکروفن استودیویی SHURE SM27

سپتامبر 15, 2020

میکروفن باسیم SHURE – SM48

سپتامبر 12, 2020

میکروفن هدست با سیم SHURE – SM35

سپتامبر 1, 2020

میکروفن با سیم SHURE – BETA 57A