• سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

مشاوره، طراحی و اجرا سیستم کنفرانس، سیستم ویدئو کنفرانس، صوت جانبی سالن کنفرانس، تجهیز سالن کنفرانس، تجهیز سالن همایش، سیستم نور پردازی

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

تجهیز سالن ویدئو کنفرانس دفاتر فولاد مبارکه(اصفهان)

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

سالن ویدئو کنفرانس + سیستم پیجینگ و دکوراسیون شرکت کلار پویا

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

طراحی سالن ویدئو کنفرانس فولاد مبارکه اصفهان (نورد گرم 2)

جهت مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با شماره 02188860021 تماس بگیرید.

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

محصولات سیما صوت ایرانیان

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

DASaudio

محصولات داس با گارانتی و خدمات پس از فروش، همراه گواهی اصل بودن کالا و اکسسوری نصب

Our products are a professional’s work tool, so their durability and reliability are critical. We believe in staying close to our customers and helping them reach their goals

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

AVER PTZ

دوربین اتوترکینگ دیجیتال و هوشمند

وضوح FULLHD، ایده‌آل برای فیلمبرداری سازمان‌ها، امکانات پزشکی، مشاغل، کیفیت تصویر بی‌سابقه، کنترل ردیابی از طریق رابط کاربری وب، فناوری ردیابی خودکار هوش مصنوعی

Pro AV

Professional PTZ Cameras & Auto Tracking Camera

AVER-Professional PTZ Cameras & Auto Tracking Cameras
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس
سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

مقالات خرید سیستم کنفرانس

نکات مهم که در زمان طراحی سالن کنفرانس و اجرای سیستم ویدئو کنفرانس باید در نظر داشته باشید.


سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

مقالات محاسبات صوتی

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

مقالات محاسبات صدا برداری

سیما صوت ایرانیان، مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس، سالن همایش، آمفی تئاتر-مشاوره، طراحی و اجرا سالن کنفرانس و فروش سیستم کنفرانس نمایندگی محصولات داس DAS AUDIO همراه با گارانتی و دوربین اتوتر اک CAMERAS & AUTO TRACKING AVER به همراه تعمیرات سیستم‌های صوت حرفه‌ای، فروش سیستم کنفرانس سنهایزر SENNHEISER و انواع بلندگو(اسپیکر+ باند)، ساب‌ووفر، لاین‌اری، امپلی‌فایر (تقویت‌کننده سیگنال)،میکروفن، پروسسور (مدیرت بلندگو -DSP) و انواع دوربین سالن کنفرانس

مقالات نورپردازی