میکروفون شور

مارس 8, 2021

میکروفن با سیم دستی SHURE PGA 57

فوریه 21, 2021

میکروفن باسیم ساز مدل SHURE-PGA56

فوریه 14, 2021

میکروفن باسیم ساز مدل SHURE-PGA52

ژانویه 19, 2021

میکروفن باسیم SHURE سری PGA