میکروفن با سیم

مارس 9, 2021

میکروفن باسیم مخصوص ساز SHURE PGA 81

مارس 8, 2021

میکروفن با سیم دستی SHURE PGA 57

فوریه 7, 2021

میکروفن باسیم SHURE – PGA 48

اکتبر 22, 2020

میکروفن با سیم SHURE BETA 98AMP-C