طراحی سالن کنفرانس

فوریه 11, 2021

لابراتوآر داروسازی رازک

فوریه 8, 2021

مراحل کار مهندسی پروژه،درشرکت سیما صوت ایرانیان – بخش دوم

ژانویه 31, 2021

وب کنفرانس و مقایسه آن با ویدئو کنفرانس

ژانویه 30, 2021

اهمیت نور در سالن همایش

نور در سالن همایش چقدر مهم است؟ سالن همایش محلی است که بسیاری از تصمیمات مهم تجاری در این مکان اخذ می‌شوند یا شاهد صحبت در […]