Distortion (دیستورشن)

پس از آنکه فرکانس های موجود درهوا مثل فرکانس هایی که تارهای صوتی انسان در محدوده 300 تا 3000 هرتز و محدوده 400 تا 4000 هرتز در هوا ایجاد شد، میکروفن این فرکانس ها را دریافت کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل میکند ، این انرژی الکتریکی توسط امپلی فایر و یا میکسر به انرژی الکتریکی با بار بیشترتبدیل شده و جریان آن، وارد مبدل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، (بلندگو) می شود.

بلندگوها به عنوان مبدل انرژی مکانیکی به امواج آکوستیکی فرکانس های تارهای صوتی انسان یا سازه های موسیقی و یا هر نوع دیگر را ایجاد مینمایند.میزان بازدهی عملکرد بلندگو ها ، درصدی ، به عنوان پاسخ صوتی مناسب تعیین می شود.

آنچه که از انرژی تولید شده به صورت نا متعارف و خارج از دامنه ی فرکانسی در خواست شده ، می باشد با عبارات فارسی، صدای نا مفهوم ، انحراف، تحریف، اعوجاج شناخته می شود؛ این فرآیند در دانشکده های صوتی و آکوستیکی به اعوجاج مشهور است که معادل لاتین آن Distortion دیستورشن و یا Distortion of field Distortion factor نامیده می شود.

ضریب اعوجاج یک بلندگو ربطی به آنچه که از ساخت یک بلندگو قصد شده است نخواهد داشت.

واحد تعیین حجم دیستورشن موجود در بلندگو ، که حجم صدای نا مفهوم رو مشخص واندازه گیری میکنه Total harmonic distortion نامیده و با حروف اختصاری THD شناخته می شود.

این اعوجاج نا مناسب نیز بر اساس نظم و قاعده و تقارنی ایجاد می شوند. که آن را اعوجاج هارمونیک می نامند.

به تصاویر زیر توجه کنین که از رصد دیستورشن هارمونیک موجود در فرکانس ها اشکالی ایجاد کرده است، پرینت دیستورشن موجود با دایره قرمز رنگ علامت گذاری شده است.

مقالات دیگر ما >