طول موج و THD

طول موج و THD

امواج صوتی اگر توسط یک اسپیکر به صد قسمت تقسیم بندی شود، قسمت مناسب، موج های سینوسی و قسمت نا مناسب موج ها؛ اعوجاج هارمونیک بوده و در صد هرکدام جداگانه مشخص می شود.

یک موج نا مناسب که اعوجاج نامیده می شود در یک فایل ضبط شده ی صدا که در داخل دستگاه قرار می گیرد ؛ در صد اعوجاج را تعیین می کند و با واحد THD مشخص می شود همچنین در مقابل و در تضاد با اعوجاج ، موجهای سینوسی را برای وجه تمایز دادن- طول موج – می نامند.

در تصویر زیر یک موج بدون طول نشان داده می شود و مقدار متقارن آن با واحد THD مشخص شده است:

طول موج

در تصویر دوم موج دارای طول موج و کشیدگی و دامنه ی مناسب است. هرچه امواج سینوسی تر باشد دامنه ی بهتری از صدا ایجاد کرده و کیفیت بالاتری خواهند داشت.

در این تصویرموج از آغاز تا پایان کشیدگی داشته و به اصطلاح دارای طول موج است.

مقالات دیگر ما >