شرکت تلویک TELEVIC

 
توضیحات مختصر درباره شرکت TELEVIC

شرکت تلویک در سال 1946 در کشور بلژیک تاسیس گردیده است، شرکت تلویک رشد پویاي خود را در طول سالهاي گذشته به همراه شرکت هاي زیر مجموعه خود در کشور هاي بلژیک ، فرانسه، بلغارستان و چین را داشته است.

بطور کلی فعالیت شرکت تلویک را می توان به چند دسته تقسیم کرد :
سیستم حمل و نقل ریلی
سیستم های ارتباطی و مراقبت های بهداشتی
سیستم های کنفرانس
سیستم های آموزشی و الکترونیکی
نصب و راه اندازی سیستم های صوت و تصویر
در حال حاضر با بهره گیري بیش از 640 نفر پرسنل مجرب در حال فعالیت می باشند.