ویژگی‌های تقویت‌کننده سیگنال دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 –

آوریل 25, 2022
تقویت‌کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 دارای دو کانال مجزا برای تنظیم صداهای خروجی است که دارای پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز می‌باشد

تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2

تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 دارای دو کانال مجزا برای تنظیم صداهای خروجی است که دارای پاسخ فرکانسی 20 […]