نورپردازی

می 11, 2021

تأثیر نورپردازی درآمفی تئاتر

تأثیر نورپردازی درآمفی تئاتر همواره در سالن‌های آمفی تئاتر، نورپردازی در کنار انتخاب صندلی آمفی تئاتر به عنوان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید. اغلب […]
ژانویه 30, 2021

اهمیت نور در سالن همایش

نور در سالن همایش چقدر مهم است؟ سالن همایش محلی است که بسیاری از تصمیمات مهم تجاری در این مکان اخذ می‌شوند یا شاهد صحبت در […]
نوامبر 11, 2020

مقاله نورپردازی سالن همایش

نورپردازی سالن همایش مقدمه نکات فراوانی وجود دارند که به موفقیت و اثرگذاری یک همایش کمک می کنند. برنامه ریزی دقیق، جانمایی صحیح ، سازماندهی کارآمد، […]