نورپردازی نقطه ایی

می 11, 2021

تأثیر نورپردازی درآمفی تئاتر

تأثیر نورپردازی درآمفی تئاتر همواره در سالن‌های آمفی تئاتر، نورپردازی در کنار انتخاب صندلی آمفی تئاتر به عنوان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید. اغلب […]
نوامبر 11, 2020

مقاله نورپردازی سالن همایش

نورپردازی سالن همایش مقدمه نکات فراوانی وجود دارند که به موفقیت و اثرگذاری یک همایش کمک می کنند. برنامه ریزی دقیق، جانمایی صحیح ، سازماندهی کارآمد، […]