نمایندگی شور

اکتبر 4, 2020

میکروفن با سیم SHURE SM 58-50A