خرید میکروفون

اکتبر 11, 2020

میکروفن با سیم SHURE BETA 87C

اکتبر 4, 2020

میکروفن با سیم SHURE SM 58-50A

سپتامبر 29, 2020

میکروفن استودیویی SHURE SM27