مانیتور لیفت(بالابر نمایشگر)شهرداری منطقه 17 تهران

تجهیز سیستم کنفرانس تلویک TELEVIC، همراه با نویزگیر، دوربین فیلم برداری SONY و مانیتور لیفت رئیس

 
 
 

پروژه شهرداری منطقه 17 تهران - مانیتور لیفت رئیس شامل:

1- مانیتور 22 اینچ LG تعداد : یک عدد
2- بالابر مانیتور Evmotion تعداد : یک عدد