سیستم صوت این پروژه شامل:

1- میکسر دیجیتال بهرینگر مدل X 32 تعداد: یک عدد
2- بلندگو دایناکورد مدل D12 تعداد : 14 عدد
3- بلندگو الکتروویس مدل ZX1i تعداد: 6 عدد