پنل LED از کمپانی LEM مدل L3.91G دارای مشخصات :

پنل 256*256 با سایز 50*50 سانتی متر دات پیچ 3.9