آوریل 26, 2022
تقویت‌کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA4

تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA4

تقویت‌کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA4 تقویت‌کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA4 دارای 4 کانال به‌صورت مجزا است که هر کانال دارای توان خروجی 12.5 وات در هشت […]
آوریل 25, 2022
تقویت‌کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 دارای دو کانال مجزا برای تنظیم صداهای خروجی است که دارای پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز می‌باشد

تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2

تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 تقویت‌ کننده دیواری DAS AUDIO INTEGRAL-WA2 دارای دو کانال مجزا برای تنظیم صداهای خروجی است که دارای پاسخ فرکانسی 20 […]