مقدمه ای بر نورپردازی (فهم ماهیت نور)

فهم ماهیت نور

فهم ماهیت نور

سالها فکرو ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و واقعیت این است که بعد تلاش های بسیار ، هنوز هم دانشمندان با قاطعیت نمیتوانند ماهیت اصلی نور را بیان کنند . با این حال امروزه با آزمایش ها و برسی های دقیق اثرات نور، دانشمندان تا حدودی به آن پی برده اند . آنها بر این عقیده هستند که نور موج الکترو مغناطیسی است که توسط ذرات بسیار ریزی به نام فوتون حمل می شود. با نگاهی به تاریخ به شناخت بهتری از نور دست پیدا خواهیم کرد

ماهیت دانه ای بودن

نیوتون در سال 1666 اولین آزمایش مهم نور را انجام داد وی یک دسته اشعه نور خورشید که از شکاف باریکی وارد اتاق تاریکی شده بود به طور مایل بر وجه یک منشور شیشه ای تابانید او اشعه خارج شده را بر یک پرده سفید انداخت ومشاهده کرد که به جای تشکیل یک لکه سفید نور ، دسته ای از انوار رنگین که به ترتیب سرخ،نارنجی،زرد،سبز،آبی و بنفش بودند ، پراکنده شد او این انوار را طیف نور نامید او نظر داد که نور از ذرات بسیار ریز تشکیل شده و با سرعت بسیار زیاد حرکت می کند . نظریه دانه ای بودن نور هر چند بعضی از سوالات را پاسخ میگفت اما باز هم پرسش هایی بود که نمیتوانست پاسخ دهد بطور مثال :

چرا ذرات نور سبز از نور زرد بیشتر منحرف می شوند ؟

چرا دودسته اشعه نور بدون تاثیر گذاری بر یکدیگر از هم رد می شوند ؟

مقالات دیگر ما >