پروگرام پاور(Program Power)

پروگرام پاور (Program Power)

از جمله مشخصات فنی یک اسپیکر، پروگرام پاور است که این برنامه به سقف تحمل فشار پیشنهادی اشاره دارد.

فشاری که اسپیکر میتواند در محدوده فعالیت آن قرار گیرد و آسیبی نبیند ، در هر اسپیکر متفاوت بوده و این امر توسط سازنده تعیین می شود.

محدوده ی مناسب کاربری و برنامه ریزی صحیح کاربردی، یک بلندگو درجهت تولید امواج صوتی بر مبنای واحد وات ؛ ادامه دادن به بالابردن فشار وموج گیری تولید امواج صوتی در بلندگوها از دامنه آر ام اس تامحدوده پروگرام که توسط اعداد کمیتی مشخصی در بلندگوهاتعیین شده است.

شما می توانید از پاور هندلینگ تا پروگرام پیشرفته صدا بگیرید و مطمئن باشید که آسیبی به بلندگوهای شما نخواهد رسید.

پروگرام پاور و آر ام اس فقط در تولیدات اصلی درست تعیین شده و در کارخانه مورد آزمایش قرار گرفته است، در تولیدات، غیر تحت لیسانس مثلاٌ چینی؛ این مشخصات به صورت واقعی تعیین نشده است و ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند.

مقالات دیگر ما >