پاور هندلینگ

پاور هندلینگ

طبق وعده قبل از ورود به مباحث علم آکوستیک به بررسی خصوصیات یک اسپیکر می پردازیم که این خصوصیات مثل اعداد اصلی ریاضیات پایه ی محاسبات را شکل داده و ایجاد رابطه ی صوتی و الکتریکی و مغناطیسی و آکوستیکی می نماید . دقت کنید که اهمیت صنعت صوت در این است که چهار علم مهم را در خدمت گرفته است چهار علمی که هر کدام برای خود از سلاطین علوم طبیعی بوده و هر روز کشف جدیدی از پیکربندی آنها در جهان ارائه میشود :

اول الکترونیک و الکتروتکنیک

دوم علم فیزیک خصوصا رشته آکوستیک

سوم علم شیمی و جدید ترین متریال

چهارم علم ریاضیات و محاسبات ریاضی محض

بر اساس این چهار علم عناوین کلی یک بلندگو با مشخصات زیر در ترازوی محاسبات فنی سنجیده میشود.

پاور هندلینگ اشاره به توانی دارد که یک بلندگو برای آغاز فعالیت صوتی خود نیازمند است و این توان باید در (AMP) امپ موجود باشد تا بتواند شوک لازم برای حرکت اولیه در حلقه ی پیچیده شده ی ویس کوئیل ایجاد نماید. منظور از امپ موتور محرک الکتریکی خاصی است که با طراحی خود وظیفه ی مسترینگ و تامین جریان و بار الکتریکی مورد نیاز بلندگو را داشته و در دسته بندی های مختلفی با نام امپلی فایر ،پاور امپ، پاور میت ، پاور میکسر و …قرار گرفته است .

وجه نامگذاری پاور هندلینگ به توانایی اسپیکر در تحمل دائمی پخش صدا در یک کمیت خاص نیز اشاره خواهد داشت این کمیت با واحد WATT نمایش داده می شود .

مقالات دیگر ما >