پاور هندلینگ بخش دوم

پاور هندلینگ بخش دوم

پس معادل فارسی پاور هندلینگ Power Handling قدرت جابجایی خواهد بود که این قدرت به یک میزان از دستگاه گرفته شده و به اسپیکرSpeaker) (حرکت می بخشد به مثال یک شیر آب که هر مقدار آب از آن خارج شود داخل یک ظرف ریخته شده و مصرف می شود. در این حال میزان مایع خروجی از شیر و مایع ورودی در ظرف یکسان خواهد بود. لذا توان پاور هندلینگ یک بلندگو در امپلی فایر و اسپیکر یکسان است . اهمیت توان پاور هندلینگ در محاسبات طراحی سیستم صوتی در فضاهای بزرگ از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که به خاطر حجم بالای چینش ترکیبی پاور امپ و تعداد زیاد اسپیکر شرایطی را ایجاد می کند که با کوچکترین خطایی آسیب و خسارت فراوانی ایجاد گردد.

فکر کنید مهندسی و طراحی سیستم صوتی یک ورزشگاه مثل العین امارات یا استادیوم آزادی که صد هزار نفر شنونده دارد را به شما سپرده اند و در این قرارداد آبروی سالها فعالیت شما ممکن است در خطر قرار گرفته و میلیارد ها تومان خسارت به شما وارد شود. برای جلوگیری از این احتمال جدی اولین دستورالعملی که انجام آن ضروری خواهد بود رعایت دقت در محاسبات پاور هندلینگ اسپیکر ها و مجموعه ی طراحی شده است . قاعده ی طراحی در صنایع بزرگ به این شکل است که سیستم صوتی طراحی و نصب شده در هر محل باید بتواند با یک سوم توانایی حد اکثری خود سقف نیازمندی را تامین کند چرا که اگر سیستم صوتی بیش از این مورد فشار قرار گیرد وارد محدوده خطر خواهد شد و این محدوده در دو نیم قسمت از توانایی حد اکثری ریسک و در بیش از دو سوم توانایی حداکثری تهدید و آسیب تلقی خواهد شد . پس ضرورتا استفاده از یک سوم توان حد اکثری ممکن در سیستم مورد تایید و امنیت سخت افزار خواهد بود و این قاعده در تمام کاربری های پخش صدای زنده live اجباری است .

یک نکته

دقت فرمایید که اگر تمام قوانین مهندسی در طراحی و تولید زنجیره ی سیستم صوتی رعایت شود می توانیم تا حد اکثر توان امپ بر اسپیکر ها تحمیل بار و فشار کرده و بدون هیچ مشکلی از استفاده ی سخت افزار بهره ببریم اما واقعیت این است که تمام تولیدات صوتی موجود در کمپانی ها از قاعده ی یک سوم استاندارد مستثنی نیستند چرا که به دلیل توجیهات اقتصادی و موضوع مارکتینگ Marketingهیچ کدام از کمپانیها نمیتوانند تمام استانداردها و شرایط ایده آل مهندسی را در تولید یک سیستم صوتی مناسب رعایت کنند لذا برای تعیین محدوده ی قیمت و تنوعات فنی تولید کالا به نحوی کاربری صحیح همان تحمیل فشار به میزان یک سوم در فعالیت مداوم سخت افزار خواهد بود .

با توضیحات فوق و آگاهی از موارد ذکر شده عناوین فنی بعدی رو دنبال می کنیم.

مقالات دیگر ما >