Power Amplifier : PC 080 / PC 050 / PC 120 / PC 240 / PC 300 / PC 400 / PC 500 / PC 600
 
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 50 وات مدل JTR PC 050

- توان خروجی 35 وات می باشد
- 1 ورودی میکروفن ، 2 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 2 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 78 * 210 * 350 میلی متر
- وزن : 3.7 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 80 وات مدل JTR PC 080

- توان خروجی 80 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و 1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 2 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 70 * 310 * 487 میلی متر
- وزن : 8.5 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 120 وات مدل JTR PC 120

- توان خروجی 120 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 10.3 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 240 وات مدل JTR PC 240

- توان خروجی 240 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 12.3 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 300 وات مدل JTR PC 300

- توان خروجی 300 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 12 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 400 وات مدل JTR PC 400

- توان خروجی 400 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 13 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 500 وات مدل JTR PC 500

- توان خروجی 500 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 16.8 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا
پاور آمپلی فایر ، ولتی/ اهمی ، پیجینگ ، توان خروجی 600 وات مدل JTR PC 600

- توان خروجی 600 وات می باشد
- 2 ورودی میکروفن ، 3 ورودی AUX و1 خروجی AUX
- دریافت و پخش موج رادیو دیجیتالی FM
- 4 کانال زون بندی و تقسیم کننده بلندگوها
- پاسخ فرکانسی 100 هرتز تا 16 کیلو هرتز
- ابعاد : 88 * 380 * 482 میلی متر
- وزن : 19.2 کیلو گرم
- مدیریت صدا ، اکو صدا ، تنظیمات تکرار صدا ، زیر و بم صدا با کلید مجزا
- نمایشگر LED برای مدیریت صدا و تصویر، نمایش زمان
- کنترل از راه دور
- خروجی بلندگو 8 اهم
- پشتیبانی از فرمت MP3 و WMA
- ورودی تلفن سانترال ، اتصال گوشی و لب تاب
- تقویت کننده اولیه ، سیگنال دریافتی را با کیفیت بالا به پاور آمپلی فایر انتقال می دهد.
- مدار محافظ داخلی در برابر اتصالات کوتاه ، بار اضافی و ولتاژ اضافی برق به دستگاه
- کنترل حجم صدا با ولوم های مجزا