پاسخ فرکانسی

پاسخ فرکانسی

فرکانس های مختلف با ارتعاشات مختلف در یک بلندگو ایجاد می شوند این نوع اتفاق فیزیکی را پاسخ فرکانسی می نامند و به نسبت توانایی اسپیکر برای جابجایی هوا و ایجاد امواد در فرکانس های مختلف توانایی پاسخ فرکانسی برای آن بلندگوی خاص تعیین می شود .

برای مثال بلندگوهای 15 اینچ کمپانی الکتروویس از خانواده (Tour X) تورکس 1152 دارای توان پخش و پاسخ فرکانسی از محدوده 45 الی 20000هرتز است که آن را 20k hz می نامند. پس پاسخ فرکانسی در این اسپیکر 20 الی 20کیلو هرتز است .البته این پاسخ فرکانسی برای مجموعه ی تیوتر و کراس آور است که بعدا مفصلا توضیح خواهیم داد. پس اولین مشخصه در یک اسپیکر پاسخ فرکانسی یا همان Freguency Response(فره کوانسی رسپونس) می باشد و کمیت حداقل تا حداکثر آن از مشخصه های با اهمیت یک اسپیکر است.

حال این اسپیکرها هر نوع و هر مدل طراحی که داشته باشند در ایجاد پاسخ فرکانسی به استثنای کمیت آن مشترک خواهند بود و بدون تولید پاسخ فرکانسی صدایی تولید نخواهد شد .

در پایین به یک اسپیکر بسیار ساده که از ترکیب ابتدائی یک صفحه و میدان مغناطیسی در حالت فیزیکی و قاعده ی تشدید ایجاد شده است اشاره می کنیم تا تصویری از تاثیر جابجایی اشیاء در تولید امواج آکوستیکی در ذهن داشته باشید . به براده های ریخته شده بر روی صفحه که تحت تاثیر میدان مغناطیسی باردار شده و جابجا می شوند و شکلی از امواج را ارائه می دهند توجه کنید …..

فیلم زیر را با دقت ببینید ….

در یوتوب دنبال کنید

در آپارات دنبال کنید

پاسخ فرکانسی

مقالات دیگر ما >