پاسخ فرکانسی بخش سوم

پاسخ فرکانسی بخش سوم

پس از اینکه امواج آکوستیکی صوتی به دلیل جابجایی و موج برداری مولکول های هوا توسط اسپیکر ایجاد شد موج های مولکولی با فرکانس های مشخص در هوا منتشر شده و به درب ، دیوار ، کف و سقف ساختمان یا اشیاء واقع در فضاهای باز برخورد کرده و این برخورد سبب بازگشت آنها به سمت و سوی متفاوت شده و به گوش انسان برخورد می کند

پس گوش انسان به عنوان یک حس گر مکانیکی دوصدا را باهم می شنود یکی موج صوتی ایجاد شده از بلندگو و دیگری بازتاب ایجاد شده از فضای برخورد موج بلندگو سرعت این دو موج به حدی بالاست که گوش به راحتی نمیتواند دو موج شنیداری مذکور را از هم تفکیک نماید مگر در شرایط خاصی که بعدا ذکر خواهد شد.

قبل از اینکه وارد محاسبات فیزیک آکوست و تعریف این علم و هر چه که به آن مربوط هست بشویم لازم است مشخصات فنی و اسپسیفیکیشن و عناوین کلی فنی یک بلندگو رو برای مخاطبان محترم توضیح دهیم تا با دست پر بتوانید مفاهیم عمیق و مورد اهمیت آکوستیک رو تشخیص داده و بعد به عناوین دیگر سیستمهای صوتی بپردازند.

تصاویر زیر تاثیرات امواج آکوستیکی بر مولکولهای آب را نشان می دهد که چینش مولکولهای آب نیز مثل تمام اشیاء موثر از اثر امواج تغییر شکل داده و خاصیت آکوستیکی را در خودشان نشان می دهند .

به تصاویر های زیر توجه کنید

مقالات دیگر ما >