وجه نام گذاری سیستم های صوتی

سیستم های صوتی

وجه نامگذاری سیستم های صوتی چیست و چرا آن را سیستم صوتی می نامند ؟

بطور کلی سخت افزار هایی که برای بازدهی مناسب از چندین جزء تشکیل شده اند را مشروط به اینکه در صورت آسیب و غیر فعال شدن و یا خارج شدن یک جزء از زنجیره سخت افزار سایر اجزاء غیرفعال شوند را سیستم می نامند.

سیستم ها مجموعه سخت افزاری کلی هستند که هر گاه حتی یک جزء از اجزاء را از مجموعه خارج کنیم تمامی مجموعه بازدهی خود را از دست خواهد داد .

کامپوتر ها نیز که با عنوان PC شناخته می شوند نیز به صورت سیستماتیک طراحی شده و از اجزاء مشخصی تشکیل شده اند و برای فعال بودن و بازدهی یا کارامدی به تمامی اجزاء این سیستم نیاز خواهد بود به مجرد اینکه هر کدام از اجزاء مثل هارد یا سی پی یو یا پاور و … آسیب ببیند و از دور فعالیت خارج شوند سایر اجزاء نقصان یافته و غیر فعال می گردند این ارتباط و وابستگی را ارتباط سیستماتیک می نامند .

سیستم های صوتی نیز از اجرائی تشکیل شده اند که به مجرد آسیب دیدن و یا غیر فعال شدن هر عضو واحد تمامی زنجیره از کار خواهد افتاد.

اگر میکروفون قطع شود مجموعه نا کارآمد خواهد بود و اگر اسپیکر ها آسیب ببینند همینطور و اگر کابل ارتباطی یا میکسر اصلی مشکلی پیدا کنند تمامی مجموعه نا کارامد خواهد بود. پس سخت افزار مورد نیاز برای کارامدی در زمینه دریافت و تقویت و پخش صدا را سیستم صوتی می نامند .

مقالات دیگر ما >