مقالات نورپردازی

نور پردازینور پردازی یکی از قواعدی است که در ساخت سالن ها و تجهیز آن ها بسیار اهمیت دارد ، زیرا علاوه بر زیبایی ، قابلیت دیدن کامل اشیا و زوایای سالن نیز باید موردتوجه قرار بگیرد . امروزه در تمامی اجرا های رسمی و غیره رسمی ، اجراهای موزیکال و غیره ، همه و همه به سبک خاصی از نورپردازی احتیاج دارند که باعث شده در هر حیطه یک تخصص در رابطه با آن ایجاد شود. نورپردازی با گذر از مرحله نیاز معمولی ، تبدیل به یک نیاز اجباری شده است و همین امر سبب شده که نور پردازی در غالب های مختلف پیشرفت کند.

مقدمه ای بر نورپردازی (فهم و ماهیت نور)

سالها فکرو ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و واقعیت این است که بعد تلاش های بسیار ، هنوز هم دانشمندان با قاطعیت نمیتوانند…

نورپردازی سالن همایش

همواره در سالن‌های آمفی تئاتر، نورپردازی در کنار انتخاب صندلی آمفی تئاتر به عنوان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید…

اهمیت نور در سالن مراسم

سالن همایش محلی است که بسیاری از تصمیمات مهم تجاری در این مکان اخذ می‌شوند یا شاهد صحبت در رابطه با ایده‌های جدید و خلاقانه …

هنر نورپردازی صحنه

نورپردازی صحنه هنر صنعت نور است که ازآن در تئاتر، حرکات موزون، اپرا و دیگر کارهای هنری استفاده می شود…

تاثیر نورپردازی سالن آمفی تئاتر

همواره در سالن‌های آمفی تئاتر، نورپردازی در کنار انتخاب صندلی آمفی تئاتر به عنوان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید…

جهت مشاوره، طراحی و اجرا سیستم کنفرانس، تجهیز سالن همایش، سیستم نور پردازی با شماره 02188860021 تماس بگیرید.