آکوستیک چیست؟

آکوستیک چیست؟

آکوستیک چیست؟

آکوستیک (Acoustic) به معنای وسیع کلمه تولید ، تراگسل و دریافت انرژی به صورت ارتعاش در ماده است.

اگر اتم ها و مولوکل ها مایع یا جامد از اوضاع طبیعی خود تغییر مکان یابند و جا به جایی و آشفتگی در آنها ایجاد شود نیرویی به نام الاستیک یا الاستیسیته Elasticity در آنها پدیدار می گردد. که مربوط به سختی جسم است و این نیرو می خواهد جسم را به حالت نخست باز گرداند.

این نیرو را برگرداننده و Restoring Force رستورینگ فورس می نامند.

الاستیسیته خاصیتی است در برخی اجسام و آن این است که جسم در برابر تغییر شکل مقاومت می کند، و پس ازقطع نیروی تغییر دهنده شکل و اندازه نخستین خود را باز می یابد .

آکوستیک تراگسیل Transmission ترانسمیشن وانرژی است که در هنگام رخداد الاستیسیته در جسم نمایان می شود هر جا که انرژی را به صورت ارتعاش و موج در مولوکولها و اتم های یک ماده مشاهده می کنید انرژی تولید شده را علم امواج یا همان آکوستیک می نامند.

جهت اطلاعات بیشتر درباره آکوستیک مقالات پیشنهادی زیر را مطالعه فرمایید.

مقالات دیگر ما >