سیستم کنفرانس این پروژه شامل :


1 - سیستم کنفرانس شرکت کننده سنهایزر مدل ADN-D1 تعداد : 49 عدد
2 - سیستم کنفرانس ریاست سنهایزر مدل ADN-C1 تعداد : 1 عدد
3 - منبع تغذیه سنهایزر مدل ADN-CU1 تعداد : 1 عدد
4 - آنتی فیدبک و نویزگیر بوش مدل LBB1968 تعداد : 1 عدد
5 - پاورمیکسر تیتانیوم مدل T640 تعداد : 1 عدد

سیستم تصویربرداری و ضبط این پروژه شامل :


1 - دوربین سونی مدل EVID 70 تعداد : 3 عدد
2 - رکوردر مای جی کا با هارد 1 ترابایت تعداد : 1 عدد