شرکت ملی نفت-سالن کنفرانس ساختمان شماره 6

 

شرکت ملی نفت - سالن کنفرانس ساختمان شماره 6

مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس دفتر مدیرعامل، سیستم صوت، ضبط و پخش تصویر با دوربین SONY

سیستم کنفرانس شرکت ملی نفت - سالن کنفرانس ساختمان شماره 6 :

1- کنسول ریاست تلویک مدل D cerno-D تعداد : 1 عدد
2- کنسول شرکت کننده تلویک مدل D-cerno-C تعداد: 12 عدد
3- منبع تغذیه تلویک مدل D-cerno-CUR تعداد : 1 عدد
4- بلندگوی اینترام مدل GS 50 تعداد : 4 عدد

سیستم ضبط و پخش تصویر با دوربین SONY در پروژه شرکت ملی نفت:

1- دوربین سونی مدل EVID 70 تعداد : 2 عدد
2- باکس VSP تعداد : 5 عدد
3- مانیتور 24 اینچ تعداد : 12 عدد
4- تخته وایت برد تی بورد دیجیتال 84 اینچ تعداد : 1 عدد
5- ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل VX 600 تعداد : 1 عدد
6- ویدئو کنفرانس پاناسونیک مدل VC 1600 تعداد : 1 عدد
 
تصاویری از پایان کار پروژه سالن کنفرانس ساختمان شماره 6 شرکت نفت، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس دفتر مدیرعامل