ساختار بلندگو (بخش اول)

آهن ربای واقع در قسمت پشت بلندگو ها (MAGNET) مگنت نام دارد که از دو آهن ربای مستقل که دارای دو قطب مخالف مثبت و منفی هستند تشکیل شده است یک آهن ربای دایره شکل کوچک در وسط یک آهن ربای بزرگ و هر دو بر روی یک پنل فلزی نصب شده اند.این کار از طریق دستگاههای دقیق تراش دیجیتال با تکنولوژی C & C انجام می پذیرد.
به این شکل که دو آهن ربای کوچک بزرگ به شکلی بر روی یک صفحه ی فلزی نصب می شوند که بین آن دو، شکافی ایجاد شود که بعدها بتوان سیم پیچ مگنتیو مورد نیاز را در وسط آن قرار داده و از طریق بارهای الکتریکی این دو آهن ربا آن را باردار نمود .
با باردار شدن سیم پیچ مگنتیو که ویس کوئیل (Voice Coil Former) نام دارد و به معنی حلقه ی پیچیده شده ی صدا می باشد.حلقه جذب شده و در آغوش بارهای مغناطیسی آهن ربا قرار میگیرد .
دقت کنید که اگر یکی از دو آهن ربا بصورت بالانس در جای خود قرار نگرفته باشد شکاف دیواری شکل بین دو آهن ربا در همه قسمت ها یکسان نبوده و به دلیل شکل دایره ای خود در بعضی فواصل جذب تر و در بعضی فواصل باز تر خواهد بود و دراین صورت با حرکت عمودی حلقه در داخل دو آهن ربا سایش ایجاد شده و لاک روی حلقه سائیدگی یافته و پس از اتصالی یا پارگی قسمتی از سیم حلقه ارتباط قطع شده و اسپیکر غیر فعال می شود .
یکی از دلایل آسیب دیدگی اسپیکر ها وارد کردن ضربه به اسپیکر است که باعث جابجایی دو آهن ربا از روی صفحه و در نهایت سوختگی ویس کوئیل می شود.
در اینصورت از آنجا که تعمیر کنندگان اسپیکر تجهیزات و دستگاههای تراش دیجیتال را در اختیار ندارند یا باید آن را به کمپانی تولید کننده برده و یا از تعمیر ناممکن آن بوسیله ی ابزار های دست ساز صرف نظر کنند.