ساختار بلندگو (بخش اول)

ساختار بلندگو

ساختار بلندگو (بخش اول)

آهن ربای واقع در قسمت پشت بلندگو ها (MAGNET) مگنت نام دارد که از دو آهن ربای مستقل که دارای دو قطب مخالف مثبت و منفی هستند تشکیل شده است یک آهن ربای دایره شکل کوچک در وسط یک آهن ربای بزرگ و هر دو بر روی یک پنل فلزی نصب شده اند.این کار از طریق دستگاههای دقیق تراش دیجیتال با تکنولوژی C & C انجام می پذیرد.

به این شکل که دو آهن ربای کوچک بزرگ به شکلی بر روی یک صفحه ی فلزی نصب می شوند که بین آن دو، شکافی ایجاد شود که بعدها بتوان سیم پیچ مگنتیو مورد نیاز را در وسط آن قرار داده و از طریق بارهای الکتریکی این دو آهن ربا آن را باردار نمود .

با باردار شدن سیم پیچ مگنتیو که ویس کوئیل (Voice Coil Former) نام دارد و به معنی حلقه ی پیچیده شده ی صدا می باشد.حلقه جذب شده و در آغوش بارهای مغناطیسی آهن ربا قرار میگیرد .

دقت کنید که اگر یکی از دو آهن ربا بصورت بالانس در جای خود قرار نگرفته باشد شکاف دیواری شکل بین دو آهن ربا در همه قسمت ها یکسان نبوده و به دلیل شکل دایره ای خود در بعضی فواصل جذب تر و در بعضی فواصل باز تر خواهد بود و دراین صورت با حرکت عمودی حلقه در داخل دو آهن ربا سایش ایجاد شده و لاک روی حلقه سائیدگی یافته و پس از اتصالی یا پارگی قسمتی از سیم حلقه ارتباط قطع شده و اسپیکر غیر فعال می شود .

یکی از دلایل آسیب دیدگی اسپیکر ها وارد کردن ضربه به اسپیکر است که باعث جابجایی دو آهن ربا از روی صفحه و در نهایت سوختگی ویس کوئیل می شود.

در اینصورت از آنجا که تعمیر کنندگان اسپیکر تجهیزات و دستگاههای تراش دیجیتال را در اختیار ندارند یا باید آن را به کمپانی تولید کننده برده و یا از تعمیر ناممکن آن بوسیله ی ابزار های دست ساز صرف نظر کنند.

مقالات دیگر ما >