دیافراگم

دیافراگم

آنچه از نظر علم آکوستیک در یک بلندگو مهمترین قسمت است cone یا دیافراگم قیفی شکل که شبیه به یک مخروط ریاضی است.

طراحی و ابعاد شکل مخروط یک بلندگو در تابش آکوستیکی و تولید فرکانس بسیار مهم است.

شعاع دایره در مخروط اسپیکر Radius ، ارتفاع : Height ، ارتفاع شیبدار مخروط : Slant height ، نوک مخروط : Vertex نام دارد.

دیافراگم مخروطی ساخته شده است تا بتوتند مولوکول های هوا را با بیشترین چگالی فشرده ساخته و هرچه عمق مخروط بیشتر باشد در هر واحد هوای بیشتری جا به جا کرده و پس از جابجایی حجم صدای بلندتری ایجاد می کند.

عمق مخروط دارای محدودیت هایی می باشد و نمی توان برای داشتن صدای بهتر عمق و ابعاد را تغییر داد.

مقالات دیگر ما >