تنوع تولید و طراحی اسپیکر ها

تنوع تولید و طراحی اسپیکر ها

تنوع تولید اسپیکر ها به تنوع طراحی آنها بازمی گردد و تنوع طراحی به تنوع در بازدهی آکوستیکی صوتی و توجیهات اقتصادی و نوع کاربری مربوط است.

اینکه اسپیکر در داخل چه نوع کابینی نصب شود و برای ایجاد چه مدل فرکانسی ،در چه شرایط فیزیکی فعال شود نیز سبب می شود که پیکره ی طراحی شده تغییراتی در اندازه و ابعاد و جنس مواد و نوع رنگ وجزئیات دیگر داشته باشد . برای مثال بلندگویی که برای تولید صدای انسان طراحی می شود باید فرکانس هایی راایجاد کند که تارهای صوتی حنجره ی یک انسان را با تقویت فراوان ایجاد کرده و در هوا پخش نماید و بلندگویی که برای پخش صدای نواخت های موسیقیایی ساخته می شود باید بتواند فرکانس های دقیق و مشابه فرکانس های موسیقیایی را با حجم چند برابری تولید و ایجاد کند همچنین اسپیکرهایی در صنایع مختلف وجود دارد که فرکانس های تولید شده در آن توسط گوش انسان شنیده نمی شود اما برای اهداف علمی یا صنعتی میتوان از آن استفاده نمود.

مثلا بلندگویی که فرکانس های صدای حیواناتی چون نهنگ یا دلفین را ایجاد کرده و در داخل آب به جهت تحقیقات علمی از آن استفاده می شود .

پس هر بلندگو یا هرنوع اسپیکر باید برای کاربرد مختص به خود مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از آن در جای نامناسب امری عبس و بیهوده است .

بلندگویی که برای پخش صدای زیر یا تیز ساخته شده است و بلندگویی که برای پخش فرکانس های میانی یا همان میدرنج و پرتاب صدا ساخته شده و بلندگویی که برای تولید فرکانس های پایین یا همان بم و قدرت و کوب صدا ایجاد شده است هر کدام باید در جایی مورد استفاده قرار گیرند که به آنجا تعلق داشته و برای آن منظور طراحی شده اند.

مقالات دیگر ما >