سیستم تلویزیون شهری wallled برنامه تلویزیونی ستاره ساز

 

سیستم تلویزیون شهری وال ای ای دی Wall-led 50*50 برنامه ستاره ساز

 
 
 

سیستم تلویزیون شهری وال ال ای دی wall-led :


1 - پنل 50*50 با دات پیچ 3.9 برند LEM متراژ : 36 مترمربع

2 - پروسسور LVP605 تعداد: دوعدد

3 - کارت گیرنده Novastar تعداد : 144 عدد

4 - کارت فرستنده Novastar تعداد : 2 عدد

مقالات مرتبط با برنامه ستاره ساز