امواج آکوستیکی

امواج آکوستیکی

دانستیم که اسپیکر ها یا همان ترانسداسور transducer دستگاه هایی هستند که نوعی از انرژی را به نوع دیگری از انرژی تبدیل می کنند و بلندگوها نیز از نوع مبدل های انرژی الکتریکی مغناطیسی به انرژی مکانیک و مبدل انرژی مکانیکی به انرژی امواج آکوستیکی صوتی هستند.

عملکرد فیزیکی بلندگو به این شکل است که پس از اینکه جریان و بار الکتریکی تولید شده از آمپلی فایر یا پاور میکسر یا هر نوع پاور آمپ از طریق دو رشته ی افشان داخل کابل با دو بار مثبت و منفی وارد حلقه ی ویس کوئیل شد دو سر حلقه به دو رشته ی کابل متصل شده و بار دار می شود پس از بار دار شدن و ایجاد بار الکتریکی نسبت به میدان مغناطیسی آهن ربای بلندگو عکس العمل فیزیکی نشان داده و بر اساس این قانون مهم علم فیزیک که دو قطب مخالف همدیگر راجذب و دو قطب موافق یکدگر را دفع می کنند هنگامی که جریان ورودی آمپ حلقه را با بار مثبت باردار کند از آنجا که آهن ربا دارای قطب مخالف مغناطیسی است حلقه را جذب کرده و دیافراگم به عقب کشیده شده و وقتی آمپلی فایر بار الکتریکی خود را تغییر قطب دهد حلقه تغییر قطب یافته و با مغناطیس آهن ربای اسپیکر هم قطب شده و به سمت بیرون دفع می شود این اتفاق سبب می شود که دیافراگم دائما بیرون و داخل جهیده و با سرعت بالایی در حدود 1000 بار در ثانیه تغییر قطب داده و جابجا می شود .

در فرکانس 1000 هرتز بر مبنای هر ثانیه 1000 بار دیافراگم جابجا شده و با جابجایی دیافراگم در غالب این سرعت، مولوکول های هوا جابجا شده و ایجاد موج صوتی یا همان امواج آکوستیکی کرده و صدا تولید می شود .

مقالات دیگر ما >