سیما صوت ایرانیان|پروژه های انجام شده در سازمان ها ، مراکز اداری و وزارتخانه ها| انرژی اتمی|شرکت نفت|پتروشیمی|باغ موزه قصر|شهرداری|بانک پاسارگارد|بانک صنعت معدن|بانک ملت|دانشگاه خواجه نصیر|دانشگاه افسری امام علی|دانشگاه تهران|پارک پلیس| تجهیز سالن کنفرانس| سیستم کنفرانس| سیستم نورپردازی|سیستم ضبط و پخش تصویر|ویدئو کنفرانس|دوربین کنفرانس|سالن همایش|اجرای سیستم کنفرانس|سیستم صوت و تصویرسالن کنفرانس|کنفرانس اتاق مدیریت|سیستم تصویر مداربسته|اتوترکینگ|اینترفیس|سیستم کنفرانس پالایشگاه|پیجینگ مرکزی|سیستم صدای فضای باز|سیستم دوربینهای مداربسته|سیستم تصویر سالن آموزش
سازمان ها ، مراکز اداری و وزارتخانه ها
دسامبر 15, 2019
رزومه سیما صوت ایرانیان پروژ های شهرداری مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس، نور و تصویر، قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین، دکوراسیون داخل- شهرداری دلیجان-سیما صوت ایرانیان|سیستم کنفرانس بوش سری 900 شهرداری دلیجان|قیمت سیستم کنفرانس|قیمت خرید سیستم کنفرانس دیجیتال|دوربین تصویر برداری سونی مدل Evid 70|سیستم ضبط و پخش تصویر سالن کنفرانس|سیستم کنفرانس ریاست بوش سری 900 مدل CCS-CL|میکروفن کنفرانس|کنسول کنفرانس|سالن کنفرانس|تجهیز سالن کنفرانس|طراحی، فروش و اجرای سیستم کنفرانس BOSCH و سیستم تصویربرداری SONY سالن اصلی|
شهرداری
دسامبر 16, 2019

رزومه سیما صوت ایرانیان

پروژ های صنعت نفت و پتروشیمی

مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس، نور و تصویر، قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین، دکوراسیون داخلی

1- شرکت نفت ساختمان مرکزی شماره 2: مشاوره، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس، نور و تصویرسالن کنفرانس مدیریت
2- شرکت نفت ساختمان مرکزی شماره 4 : مشاوره ، ارائه و اجرای سیستم تصویر و صوت سالن کنفرانس مدیریت
3-شرکت نفت ساختمان شماره 13 : مشاوره و اجرای سیستم تصویر و صوت سالن کنفرانس
4- سالن کنفرانس مرکزی شرکت نفت ساختمان شماره 6 : مشاوره، طراحی و اجرای سیستم صوت سالن کنفرانس مدیرعامل
5- سازمان مدیریت شرکت نفت : مشاوره، ارائه و اجرای سیستم صوت و تصویرسالن کنفرانس
6- شرکت نفت و گاز پارس: سیستم صوت و تصویر کمپ 108 واحدی
7-شرکت نفت: مشاوره، ارائه و اجرای سیستم صدای سالن اجتماعات ساختمان مرکزی
8-شرکت نفت و گاز پارس (منطقه ایزه ): مشاوره و طراحی و اجرای سیستم صوت ، نور و تصویر سالن آمفی تئاترر و رستوران
9-شرکت نفت بهران :سیستم کنفرانس دفتر مدیر عامل
10-پتروشیمی بندر امام : سیستم صوت و تصویر سالن کنفرانس
11- پتروشیمی مارون : مشاوره و طراحی و اجرای سیستم کنفرانس و تصویر سالن 40 نفره با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین
12-پتروشیمی جم عسلویه : مشاوره و طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین
13-پتروشیمی جم دفتر تهران : مشاوره و طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین
14-پتروشیمی بوشهر: سیستم پرزنتشین سالن جلسه
15- پترو پالایش کنگان(سایت کنگان) : مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین
16- پترو پالایش کنگان (دفتر تهران): مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین سالن کنفرانس طبقه اول
17- پترو پالایش کنگان (دفتر تهران): مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس با قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین سالن کنفرانس طبقه چهارم (دفتر مدیرعامل)
18- شرکت نفت بهران: سیستم کنفرانس پالایشگاه
19-شرکت فراسکوی عسلویه( دفتر تهران): مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم صوت و تصویر سالن کنفرانس
20-شرکت پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس(دفتر مدیرعامل): مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم کنفرانس
21-پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (بهبهان): مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم دکوراسیون داخلی سالن کنفرانس آموزش