تجهیز و نوسازی سازمان شهرسازی اسلام شهر به مانیتور
دسامبر 10, 2019

سیستم صوت این پروژه شامل :


1- پاور میکسر دایناکورد PM 600-3 تعداد : 1 عدد
2- بلندگو الکتروویس ZX1 i W تعداد : 4 عدد
3- میکروفن تریبونی با سیم شور CVG 18 تعداد : 2 عدد
4- میکروفن بی سیم بیرداینامیک TG 100 تعداد : 1 عدد
5- هدمیک بیرداینامیک TG 558 تعداد : 1 عدد
6- میکروفن با سیم دستی بیرداینامیک TGV 71 تعداد : 2 عدد
7- باکس 8 کانال تعداد : 1 عدد