سیستم صوت این پروژه شامل :


1 - بلندگو الکتروویس مدل EVF 1152 تعداد : 12 عدد
2 - میکسر دایناکورد مدل CMS 1000 تعداد : یک عدد
3 - پاور امپلی فایر دایناکورد مدل DSA 8212 تعداد : 4 عدد
4 - مدیریت بلندگو الکتروویس مدل DC-ONE تعداد : یک عدد
5 - کمپرسور کلارک تکنیک مدل SQ1D تعداد : یک عدد
6 - میکروفن سنهایزر مدل E935 تعداد : یک عدد