مدیریت بحران اسلامشهر

این پروژه شامل :


1- کنسول ریاست مارک سنهایزر (Sennheiser) مدل ADN C1 تعداد : یک عدد
2- کنسول شرکت کننده مارک سنهایزر(Sennheiser) مدل ADN D1 تعداد : 28 عدد
3- منبع تغذیه مارک سنهایزر(Sennheiser) مدل ADN CU1 تعداد: یک عدد
4- دوربین مارکSONY مدل EVID 70 تعداد :2 عدد
5- بلندگو مارک JTR مدل 6060 تعداد :6عدد
6- پاورآمپلی فایر مارک JTR مدل PC 80 تعداد :یک عدد
7- سیستم پخش اتوماتیک دیتا