شرکت ملی نفت ساختمان شماره 4

این پروژه شامل :


1 - کنسول شرکت کننده AKG مدل CS3DU تعداد : 6 عدد
2 - کنسول ریاست AKG مدل CS3CU تعداد : 1 عدد
3 - منبع تغذیه AKG مدل CSBU تعداد : 1 عدد
4 - بلندگو JTR مدل GM 5050 تعداد: 2 عدد
5 - پاورمیکسر AAPPRO مدل T640 تعداد : 1 عدد
6 - میکروفن بی سیم دستی یقه ای AAPPRO مدل 800 تعداد : 1 عدد
7 - دوربین سونی EVID 70 تعداد : 1 عدد
8 - ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل VX420 تعداد : 1 عدد
9 - پرده برقی رفلکتا مدل 2 * 2 تعداد : 1 عدد
10 - باکس VSP تعداد : 4 عدد