امام زاده حمیده خاتون باغ فیض

این پروژه شامل:

1- میکسردیجیتال بهرینگر مدل X32 تعداد: یک عدد
2- بلندگو دایناکورد مدل D12 تعداد : 14 عدد
3- بلندگو الکتروویس مدل ZX1i تعداد: 6 عدد