بلندگو ACTION 512 – D.A.S
ژوئن 24, 2020
بلندگوی اکتیو D.A.S – ACTION 512A
ژوئن 25, 2020

سیستم کنفرانس

همراهان گرامی که پیگیر صفحه ما هستند ، در این بخش به توضیح و تفسیر سیستم کنفرانس و ادوات آن از جزئی ترین تا پیشرفته ترین ادوات مورد استفاده اشاره خواهیم کرد که در شناخت شما از این سیستم ها تا حد قابل قبولی موثرخواهد بود . با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و رسیدن بشر به این نکته که راهی به جز برقراری ارتباط و گفتگو برای پیش برد اهداف وجود ندارد ، لذا جهت ایجاد رفاه در جمع هایی که برای مکالمه ایجاد می شود از نوع خاصی از سیستم های صدابرداری و صدا رسانی استفاده می شود که امنیت خاطر را برای شرکت کنندگان در این گفتگو ها فراهم می کند . به سیستم صدا برداری قابل استفاده در این گونه گرد همایی ها سیستم کنفرانس می گویند که جهت رساندن صدا به مدعووین از سیستم کمکی صدا رسانی یا صوت جانبی استفاده می کنند که در قسمت دوم تقریبا ادوات شناخته شده تری مورد استفاده قرار می گیرد.