دانشگاه زند شیراز
ژوئن 14, 2020
اتاق کنفرانس کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
ژوئن 21, 2020

سالن کنفرانس شرکت رویان دارو

سیستم کنفرانس 17+1 تلویک شامل:


1- کنسول ریاست جلسه TELEVIC مدل D-CERNO -C1 تعداد : 1 عدد
2- کنسول شرکت کننده TELEVIC مدل D-CERNO -D1 تعداد : 17 عدد
3- منبع تغذیه TELEVIC مدل D-CERNO -CUR تعداد : 1 عدد


سیستم ترجمه همزمان TURGID برند MIPRO شامل:


1- گیرنده ترجمه همزمان MTG-100R UHF تعداد : 20 عدد
2- فرستنده ترجمه همزمان مدل MTG-100T تعداد : 1 عدد


سیستم صوت جانبی اتاق کنفرانس شامل:


1- پاور میکسر آنالوگ 100 وات JTR مدل PC 80 تعداد : 1 عدد
2- بلندگو 30 وات دکوراتیو INTER-M مدل WS_50 TBK تعداد : 4 عدد


سیستم تصویر برداری اتاق کنفرانس شامل:


1- دوربین 360 درجه اتوتراکینگ SONY مدل EVID 70 تعداد : 2 عدد