رویان دارو

دانشگاه زند شیراز
ژوئن 14, 2020
اتاق کنفرانس کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
ژوئن 21, 2020

سیستم کنفرانس 17+1 تلویک شامل:


1- کنسول ریاست جلسه TELEVIC مدل DESERNO-C1 تعداد : 1 عدد
2- کنسول شرکت کننده TELEVIC مدل DECERNO-D1 تعداد : 17 عدد
3- منبع تغذیه TELEVIC مدل DESERNO-CUR تعداد : 1 عدد


سیستم ترجمه همزمان TURGID برند MIPRO شامل:


1- گیرنده ترجمه همزمان MTG-100TR UHF تعداد : 20 عدد
2- فرستنده ترجمه همزمان مدل MTG-100T تعداد : 1 عدد


سیستم صوت جانبی اتاق کنفرانس شامل:


1- پاور میکسر آنالوگ 100 وات JTR مدل PC 80 تعداد : 1 عدد
2- بلندگوی 30 وات دکوراتیودیواری INTER-M مدل WS 50 TBK تعداد : 4 عدد


سیستم تصویر برداری اتاق کنفرانس شامل:


1- دوربین 360 درجه اتوتراکینگ SONY مدل EVI-D70 : 2 عدد