سیستم صوت این پروژه شامل :


1- پاور میکسر دایناکورد مدل PM1000-3 تعداد: یک عدد
2- پاور میکسر دایناکورد مدل PM600-3 تعداد: یک عدد
3- بلندگو الکتروویس مدل EV ZX4 تعداد: 4 عدد
4- ساب ووفر اکتیو دایناکورد مدل DYNACORD A118A تعداد: 2 عدد
5- بلندگو اکتیو الکتروویس مدل EV ZLX 15P تعداد: 2 عدد