آر ام اس RMS چیست ؟ (بخش دوم)


آر ام اس به زبان ساده تر یک چهارم کمیت نهایی یک اسپیکر در بخش فرکانس ها و تولید امواج آکوستیکی صوتی می باشد.
یک اسپیکر میتواند، حجم گسترده ای از انرژی صوتی را بر مبنای وات در چند لحظه کوتاه ایجاد نماید اما ، به صورت مداوم نمی تواند این فشار را تحمل کرده و آسیب خواهد دید. اکنون اگر بخواهیم معیاری برای سنجش تحمل مداوم کمیت فشار برای تولید انرژی را در آن محاسبه کنیم از واحدی استفاده می کنیم ، که یک چهارم حداکثر متغیر فشار را داشته باشد و آن واحد اندازه گیری کمیتی و حجمی دقیقاٌ آر ام اس می باشد.

پس اگر یک بلندگو بتواند 2000 وات صدا تولید کند، مشروط به اینکه ، تولید فرکانس وموج صوتی بیشترین حالت نهایی آن باشد ، در این صورت تحمل این فشار به صورت لحظه ای در چند ثانیه خواهد بود و دائمی نمی باشد. چرا که موجب آسیب دیدن اسپیکر خواهد شد.
حال یک چهارم محاسبه شده که مساوی با یک چهارم کمیت نهایی بلندگوی موردنظر است با حساب اینکه هر بلندگو به صورت متغییر کمیت متفاوتی نسبت به دیگری دارد؛همان آر ام اس است که مورد بلندگوی با حداکثر توان 2000 واتی ، توان حداکثر به چهار قسمت و نتیجه عدد 500 وات خواهد بود.
در نتیجه تمام بلندگوها توان های آنها 2000 وات است . به طورمثال اگرروی بلندگو نوشته شده باشد 600 وات آر ام اس توان نهایی لحظه ای مساوی با چهار برابر کمیت ذکر شده یعنی 2400 وات خواهد بود.

پاور هندلینگ هر بلندگو تقریبا معادل عدد آر ام اس است و توان نهایی لحظه ای را Peak Power پیک پاور یعنی نقطه اوج (منتهای درجه ، نقطه ماکزیمم حداکثر ، به نقطه اوج رسیدن ) گویند.
پس در صورتی که چراغ پیک در جایی از سخت افزار که مجهز به این نشانگر است روشن شود نشان دهنده ی ورود فعالیت سخت افزار به محدوده حداکثری فعالیت و خطر می باشد ، چرا که پیک پاور کمیتی نیست که سخت افزارها بتوانند مداوم آن را تحمل کنند.