سیستم کنفرانس این پروژه شامل :


1 - کنسول شرکت کننده تلویک مدل D cerno-D تعداد : 28 عدد
2 - کنسول ریاست تلویک مدل D cerno-C تعداد : یک عدد
3 - منبع تغذیه تلویک مدل D cerno-CUR تعداد : یک عدد
4 - آنتی فیدبک و نویزگیر بوش مدل LBB1968 تعداد : یک عدد
5 - دوربین فیلم برداری سونی مدل EVID 70 تعداد : دو عدد
6 - رکوردر دیجیتال با هارد یک ترابایت تعداد : یک عدد
7 - باکس رومیزی VSP تعداد : 3 عدد