سیستم صوت این پروژه شامل :


1 - پاور میکسردایناکورد مدل PM502 تعداد : 1 عدد
2 - بلندگو الکتروویس مدل ZX1 تعداد : 4 عدد
3 - میکروفن بی سیم دستی سنهایزر مدل XSW1-835 تعداد : 1 عدد
4 - میکروفن بی سیم هدمیک سنهایزر مدل XSW1-ME3 تعداد : 1 عدد
5 - میکروفن تریبونی سنهایزر مدل MEG 1440 تعداد : 3 عدد
6 - میکروفن تریبونی شور مدل CVG 18 تعداد : 1 عدد
7 - ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل VX 600 تعداد: 1 عدد
8 - وایت برد دیجیتال ریو تاچ "84 تعداد : 1 عدد