سیستم کنفرانس این پروژه شامل :


1- کنسول ریاست تلویک مدل D cerno-D تعداد : 1 عدد
2- کنسول شرکت کننده تلویک مدل D-cerno-C تعداد: 12 عدد
3- منبع تغذیه تلویک مدل D-cerno-CUR تعداد : 1 عدد
4- بلندگوی اینتر ام مدل GS 50 تعداد : 4 عدد

سیستم تصویر این پروژه شامل :


1- دوربین سونی مدل EVID 70 تعداد : 2 عدد
2- باکس VSP تعداد : 5 عدد
3- مانیتور 24 اینچ تعداد : 12 عدد
4- تخته وایت برد تی بورد دیجیتال 84 اینچ تعداد : 1 عدد
5- ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل VX 600 تعداد : 1 عدد
6- ویدئو کنفرانس پاناسونیک مدل VC 1600 تعداد : 1 عدد