سیستم صوت این پروژه شامل:


1 - بلندگو الکتروویس مدل ZX4 تعداد : 10 عدد
2- بلندگو الکتروویس مدل ZLX 15 P تعداد : 6 عدد
3 - میکروفن بی سیم سنهایزر مدل :SL Hand Held تعداد : 2 عدد
4 - میکروفن تریبونی سنهایز مدل MEG 1440 تعداد : 3 عدد
5 - میکسر صدا دیجیتال بهرینگر مدل X32 تعداد : 1 عدد
6 - پاور آمپلی فایر الکتروویس مدل Q66 تعداد : 4 عدد

سیستم ضبط تصویر این پروژه شامل:


1 - دوربین پاناسونیک مدل HE 130 تعداد : 3 عدد
2 - کنترلر دوربین پاناسونیک مدل RP 50 تعداد : 1عدد
3 - میکسر تصویر پاناسونیک مدل HMX 100 تعداد :یک عدد
4 - رکوردر بلک مجیک استودیو پرو تعداد : یک عدد

پخش تصویر این پروژه شامل :


1- پرده برقی رفلکتا 4*6 تعداد :یک عدد
2 - ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل EX610 تعداد : یک عدد

نور این پروژه شامل :


1 - پروژکتور Profile PSL تعداد : یک عدد
2 - پروژکتور کنوکس 1000 PSL تعداد : 4 عدد
3 - پروژکتور فرزنل 1000 PSL تعداد : 4 عدد
4 - پروژکتور ترنر سه کاسه PSL تعداد : 4 عدد
5 - دیمر 6 کانال PSL تعداد : 3 دستگاه
6 - میکسر نور 24 خط PSL مدل 1224 تعداد : یک عدد