سیستم کنفرانس این پروژه شامل:


1- کنسول شرکت کننده مارک BOSCH مدل CCS-DL تعداد: 27 عدد
2- کنسول ریاست مارک BOSCH مدل CCS-CML تعداد: یک عدد
3- منبع تغذیه مارک BOSCH مدل CCS-CU تعداد: یک عدد

سیستم پخش تصویر این پروژه شامل:


1- دوربین مارک SONY مدل D 70 تعداد: 3 عدد
2- دیتا پروژکتور مارک Panasonic مدل LB 423 تعداد: یک عدد
3- پرده نمایش مارک Reflecta تعداد : یک عدد
4- باکس رومیزی مدل VSP 530 تعداد: 4 عدد